Agenda de l’Equip de Govern


8.45 h- L’alcalde accidental Toni Postius assistirà a la reunió de coordinació territorial Covid-19. Telemàtica.

Hi assistirà la tinent d’alcalde Montse Pifarré.

 

9 h – L’alcalde, Miquel Pueyo, es reunirà per videoconferència amb els alcaldes de Madrid, Bilbao, Cadis, Granada, Múrcia, Santa Cruz de Tenerife i Saragossa per analitzar les conseqüències econòmiques sobre aquests municipis del decret de mesures financeres per a les entitats locals i per analitzar accions conjuntes per garantir un repartiment just dels fons estatals anunciats. Lloc: 2a planta Ajuntament de Lleida.

 

10 h – Reunió amb Er Taqueta.

Hi assistirà el regidor Ignasi Amor.

 

10.30 h – L’alcalde accidental Toni Postius visita el barri del Secà de Sant Pere i l’obra dels Miradors. Lloc: Mirador de l’avinguda Llibertat.

Hi assistirà el regidor Sergio González

 

11 h – Reunió amb Juan A. Herreros. 

Hi assistirà el regidor Ignasi Amor.

 

11.30 h – Reunió amb la Taverna dels Somnis. 

Hi assistirà el regidor Ignasi Amor.

 

12 h – L’alcalde accidental Toni Postius realitzarà una visita d’obres a la Seu Vella.

 

12 h – Reunió amb Steinbock. 

Hi assistirà el regidor Ignasi Amor.