Danses tradicionals dels col·lectius migrants dels FOCCS


Col·lectius de la nostra ciutat, provinents de diferents indrets del món ens donen a conèixer la seva cultura a través de la dansa.

Exhibiran danses tradicionals del món, amb la intenció de generar un intercanvi cultural on els espectadors tindran la possibilitat d’experimentar nous ritmes, vestuaris, músiques diverses… de Colòmbia, Equador, Bolívia, Bulgària, Romania, Senegal… amb la finalitat d’ ampliar el coneixement de les diferents cultures que conviuen a Lleida.

El Fòrum Ciutadà per la Cohesió Social agrupa mes de 40 col·lectius migrants de la ciutat, treballa per a potenciar el coneixement de les diferents cultures d’arreu i fomenta la participació dels mateixos en la ciutat per millorar la convivència i la cohesió social.

 

Ho organitza: El Fòrum Ciutadà per la Cohesió Social (FOCCS) i l’Àrea de Cooperació de l’Ajuntament de Lleida