La festa en moviment – Mostra de pel·lícules centrades en la Festa Major


Del 7 al 26 de maig

 

Espurnes anys 1934-1947 (recull d’alguns fons fílmics i musicals de l’Arxiu Municipal de Lleida) i Festa Major de Lleida, any 1968 (fons Marcel Massana Pelegrí)

Hi col·labora: Arxiu Municipal de Lleida